Avis legal

Privacitat – Protecció de dades

1. INFORMACIÓ GENERAL

Dades generals i de contacte: CAL LLOP ORIGEN SL, amb domicili social a, C / Dalt, 21, 43737 Gratallops, C.I.F. B-43758580, i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona full T-28545, folio215, tom 1962, Número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya: HT-00809

Telèfon: +34 977 83 95 02
Fax: +34 977 83 90 23
Correo electrónic: info@cal-llop.com

 

2. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD), i al Reglament RD-1720/2007, CAL LLOP ORIGEN SL ha adaptat els actuals tractaments de dades personals als canvis i novetats, sabent que la RGPD és una norma que substituirà l’actual LOPD a partir de maig del 2018, i en compliment de aquesta norma CAL LLOP ORIGEN SL l’informa que:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Dades de contacte del Responsable:
Nom: CAL LLOP ORIGEN SL
Domicili: C/ Dalt, 21,43737 Gratallops
Telèfon: +34 977 83 95 02
Fax: +34 977 83 90 23
Correo electrónic: info@cal-llop.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i / o facilitar als interessats i promocions de serveis del seu interès relacionades amb el nostre Hotel, el món dels Vins, la Gastronomia, i la cultura al Priorat. Les dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, i pot sol·licitar-ho en qualsevol moment dirigint-se per correu electrònic o correu postal al responsable del tractament. L’alta del tractament comptarà també amb l’aprovació expressa de l’usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En compliment de l’actual llei LOPD, adaptada al Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016, i al propi RGPD d’aplicació al maig del 2018.

· EL CONSENTIMENT VOLUNTARI, EXPRÉS, I PRÈVIAMENT INFORMAT de l’Interessat, atorga a CAL LLOP ORIGEN SL. el tractament de les seves dades personals.
L’interessat pot retirar el consentiment en qualsevol momento.
Aquest consentiment s’obtindrà de manera que l’interessat haurà de validar la casella de consentiment de la Política de Privacitat de CAL LLOP ORIGEN SL, en els formularis de contacte i en alguns casos validar un link que s’enviarà per correu electrònic per obtenir la validació expressa de l’usuari al correu electrònic al que va ser registrat.

CAL LLOP ORIGEN SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que recapti i del seu deure de guardar-així com a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

CAL LLOP ORIGEN SL té l’obligació de facilitar les dades personals només a l’interessat dels mateixos, en qualsevol moment. En cas de no fer-ho l’interessat pot formular la seva queixa a CAL LLOP ORIGEN SL, i / o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CAL LLOP té l’obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l’autoritat legal competent.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?.

CAL LLOP ORIGEN SL no cedeix les dades a tercers . CAL LLOP ORIGEN SL. té l’obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l’Autoritat legal competent. Amb el consentiment exprés de l’interessat, CAL LLOP ORIGEN SL. , Utilitza al servei d’Email Màrqueting de AWeber Systems Inc, el qual està a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible en www.aweber.com/privacy.htm

L’única finalitat d’aquesta transferència és la gestió de les dades per a l’enviament d’informació puntual a l’interessat, relacionada amb els serveis de CAL LLOP ORIGEN SL.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre el Tractament de les seves dades a:

CAL LLOP ORIGEN SL
C / Dalt, 21,43737 Gratallops
Telèfon: +34 977 83 95 02
Fax: +34 977 83 90 23
Correo electrónic: info@cal-llop.com

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAL LLOP ORIGEN SL. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CAL LLOP ORIGEN SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si l’interessat creu que hi ha un problema amb la forma en què estan manejant les seves dades té el dret de dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CAL LLOP ORIGEN SL no admet dades personals de persones que siguin menors d’edat. CAL LLOP ORIGEN SL. s’eximeix de qualsevol responsabilitat sobre un interessat menor d’edat que hagi enviat dades personals a CAL LLOP ORIGEN SL.

Tota la informació que vostè. Ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes Vè. Ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà Vè. L’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a CAL LLOP ORIGEN SL. o tercers per la informació que faciliti.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CAL LLOP ORIGEN SL o de tercers, sense que puguin entendre cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CAL LLOP ORIGEN SL o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.